Sponsorid

Margus Timmo
Eesti Meetootjate Ühendus
Tiit Raud
UPM-Kymmene Otepää AS
OÜ Taagepera Loss
Bacula AS
Rein Uibo
Palupera Vallavalitsus
Splitter OÜ
Valga Puu OÜ
OÜ  RST Valga
Tiina Ivask
Evicon OÜ
Nõuni Noorteklubi
Nelly Oinus
Otepää Metall AS

YFU Stipendium (1000 eurot)
_______________________
Kokku vaja:           5350 eurot

Vaja veel on:          0 eurot

Koos on hetkel:   5350 eurot
Aitäh ka Aili Keldole, kes hoiab mulle pöialt :).


Aitäh Vello Saar-le!


Aitäh maavanem Margus Lepikule, kes on mulle mentoriks.


Aitäh veel Siiri Liivale ja Terje Korssile, kes tegid mulle soovituskirjad. Aitäh!